ATLANTIS
centrum

  • Hlavná stránka


Náš život sa začína bojom o nadýchnutie a tak pokračuje v ďalších rokoch života, v zápasení a s konfliktami o istoty a bezpečie. A práve to nás robí večne nespokojnými.

Preto lipneme na príjemných pocitoch a uspokojujeme sa s nimi. Považujeme ich za šťastie a nazývame "duchovnou cestou".

Naša myseľ žije v ilúzii, že si vyberá, akú skôsenosť môže prežiť. Skutočnosť je ale taká, že si skúsenosti vyberajú nás a ďalší život sa odohráva podľa toho, ako sme si v minulosti s nimi poradili.

Sebaklam je stratégia pre pohodlné prežitie. Veríme, že "EGO" je naše pravé "JA". Chceme všetko, ale nevieme pre "to" urobiť nič.

Uvedomenie si, že sa duša na Zem prišla obrodiť, očistiť z minulých hriechov cez zážitky a konanie, aby bez hriechov smerovala k Bohu do svetla.

Ponúkame Vám odbornú pomoc a sprevádzanie v rôznych životných situáciách.

Podporíme Vás pri sebapoznávaní, hľadaní seba, stratenej rovnováhe, orientovaní sa vo vlastných emóciách, vzťahoch, nasmerujeme Vás k správnemu vývoju Vašej osobnosti.

Robíme semináre a prednášky, kde sa naučíte upokojiť Vašu myseľ, telo i dušu a spoznať samého seba.Aktualizácia: 26.04.2015 14:25:13    ©Design by K O k o    Valid HTML 4.01 Transitional